עמותת חושים בן דן מפעילה נופשי שבתות ואירועי חגים

לחיזוק הזהות היהודית והמסורת היהודית בקרב האדם החרש וכבד השמיעה. פעילויות אלו מאפשרות לבודדים ולאנשים חרשים וכבדי שמיעה שמעולם לא זכו לכך – ליהנות מעונג שבת מונגש! לחוות ליל סדר מונגש! ועוד ועוד.